trang chủ / tin tức / tin tức ngành / Vải nhuộm sợi là gì? Nêu đặc điểm của vải nhuộm sợi?